Kontakt
Tel: 073 - 987 79 99
Fax: 0243 - 230 237

Lumon balkonginglasning:

Lumon lämnar 5-års garanti på produkten från fakturadatumet.
Garantin täcker leveransen av den felaktiga delen utan debitering.
Garantin täcker inte felaktigt montage, osakligt bruk, glas breakage eller av skador som förorsakats av byggnadens konstruktion. (Husets)

IFO Balkonginglasning lämnar 2-års garanti på montaget från fakturadatumet.

Länk till Lumon